FANDOM


Klasy postaci

Nazwa ENG Nazwa PL
Fighter Zbrojny
Warrior Wojownik
Guardian Obrońca
Blademaster Mistrz ostrza
Berserker Berserker
Hunter Łowca
Ranger Tropiciel
Assassin Skrytobójca
Scout Zwiadowca
Shadow Cień
Gunslinger Strzelec
Shaman Szamanka
Illusionist Iluzjonistka
Taoist Taoistka
Elementalist Elementalistka
Reaperess Rozpruwaczka
Demonisher Demonisher
Witchblade Wiedźma ostrzy
Slayer Zabójczyni
Warden Strażniczka
Bladedancer Tancerka ostrzy
Mystic Mystic
Battle Maiden Battle Maiden

Podstawowe staty

Nazwa ENG Nazwa PL
HP (Health Point) PZ (Punkt życia)
MP (Mana Point) PM (Punkt many)
HP Potion / Life Potion Mikstura życia
MP Potion / Mana Potion Mikstura many
XP / EXP (Experience Point) PD (Punkt doświadczenia)

Dodatkowe staty

Nazwa ENG Nazwa PL
Staty broni
[Spd] [Szy.]
[Crit] [Krt.]
[Str] [Sił.]
[Dex] [Zrę.]
[Wis] [Mdr.]
Staty zbroi
[Eva] [Unk]
Staty akcesoriów
[Crit] [Krt.]
[Str] [Sił.]
[Dex] [Zrę.]
[Wis] [Mdr.]
[Hth] [Zdr.]
[HPr] [Odz.PZ]
[Int] [Int.]
[MPr] [0dz.PM]
[Con] [Kon.]
[Slay] [Zab.]
[Cst] [SzbCzar.]
[Fire] [0gień]
[Air] [Powietrze]
[Earth] [Ziemia]
[Water] [Woda]

Okna

Nazwa ENG Nazwa PL
Character Postać
Inventory Ekwipunek
Skills Umiejętności
Quests Zadania
Guild Gildia
Trade Office Biuro Handlowe
Skill Book Księga umiejętności
Party Builder Kreator drużyn
Community Społeczność
Artisan Rzemieślnik
Adventure Book Księga przygód

Nazwy specjalizacji NPC'ów

Nazwa ENG Nazwa PL
Task Board Tablica ogłoszeń
Warehouse Skład
Blacksmith Kowal
Jeweler Jubiler
Trading Officer Handlowiec
Intrusion Master Mistrz wtargnięć
Trainer Trener
Adventure Agent Agent poszukiwaczy przygód
Merchant Handlarz
Workshop Master Zarządca warsztatu
Stage Entrance Wejście na obszar
Arena Manager Zarządca areny
Portal Mage Portale

Crafting (Artisan)

Nazwa ENG Nazwa PL
Crafting Produkcja
Artisan Rzemieślnik
Metalworking Metalurgia
Cooking Gotowanie
Alchemy Alchemia
Woodworking Stolarstwo
Tailoring Krawiectwo

Rangi w craftingu

Nazwa ENG Nazwa PL
Apprentice (Crafting Lv. 1) Nowicjusz (poz. produkcji 1)
Journeyman (Crafting Lv. 10) Czeladnik (poz. produkcji 10)
Adept (Crafting Lv. 25) Mistrz (poz. produkcji 25)

Rangi w gildii

Nazwa ENG Nazwa PL
Guild Master Przywódca gildii
Officer Oficer gildii
Administrator Administrator
Faithful Wierny
Commoner Obywatel
Newcomer Nowicjusz
Quest Gość

Itemy

Nazwa ENG Nazwa PL
Legend Legenda
Auspice Insygnium