FANDOM


Wróć


W celu wymiany map fragmentów na mapę udajemy się NPCa (w każdym mieście) o nazwie Adventurer Agent.


Adventure Agent

Po kliknięciu otwiera nam się okienko i wybieramy opcję Map Exchange:

Map exch

Otwiera nam się kolejne okno:

Map exch 2

Po zaznaczeniu danej mapy określamy ilość ich sztuk do wymiany. Jeżeli mamy 3 Map Fragmenty wymienimy je na jedną Mapę. Jeżeli mamy 6 Map Fragmentów wymienimy je na 2 Mapy, 9 na 3 itd

Exch3
Proces jak widać łatwy i bezbolesny. Zostaje nam już teraz tylko zarobek i spalanie staminy :D...opracowanie by Mithy...